سفر در طول تاریخ

همچنین گردشگری در حال حاضر به عنوان پدیدهای تلقی میگردد که با زندگی روزمرۀ مردم ارتباط پیدا کرده و به همین دلیل هر روزه بر میزان تقاضا و همچنین تنوع آن افزوده میشود. کتاب حاضر از جمله آثاری است که نویسنده به عنوان یک محقق، از درون میدان تحقیق و با یک روش مشارکتی آن را با ترکیبی از نظریات تیوریک تلفیق کرده و از این رهگذر خوانندگان مختلف با سلیقههای متفاوت را میتواند تامین نماید. بنابراین، برای استفاده از این شرایط و جلب گردشگران بایست از وسایل مختلف و از جمله آگاهی رسانی از طریق کتب مرجعی مانند کتاب حاضر سود جست. ازمیر به عنوان یک مروارید در غرب کشور ترکیه و بندری پر رونق در ساحل دریای اژه به همراه اماکن فرهنگی بسیار به داشتن معماری تاریخی، طبیعت زیبا و فاصله کم خود به شهر اِفسوس (Ephesus) می بالد و سالانه تعداد بی شماری از گردشگران با تورهای ازمیر به این شهر سفر می کنند. کمتر کسی وجود خواهد داشت که زیباییهای شهر رامسر بر آن پوشیده باشد. بهعنوان نمونه، مراسم روز جهانی گردشگری در پنجم مهرماه ۱۴۰۰ در پنج استان منتخب کشور برگزار خواهد شد و این امر در راستای معرفی مناطق کمتر شناختهشده یا جلب توجه مقامات محلی و مردم به جاذبههای گردشگری است.۴.

در ادامه این گزارش راهبردی آمده است: اکثر جاذبههای سیاحتی ایران مسیرهای دستیابی مناسبی ندارند و این مسیرها از استانداردهای بینالمللی فاصله زیادی دارند. گردشگری ورزشی: به منظور انجام ورزشی خاص یا شرکت در مسابقات بینالمللی. گردشگری قومی (Ethnic Tourism) به منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و اقوام آن ها صورت می گیرد. شرایط ویژه حاکم بر ادوار گذشته و جدایی جغرافیایی و سیاسی ملل مختلف، سبب شده بود تا حدی سرنوشت اقوام جدا از هم رقمزده شود، جزء در مواردی نادر هرکدام از ملل در راه و طریق منتخب خود سیری جداگانه داشته و بیآنکه تغییر و تحولات جهانی تأثیری جدی و بنیادین بر دیگر ملل داشته باشد، هر یک از اقوام به زندگی خویش ادامه میدادند، اما سرعت روزافزون حرکت اقوام و تسلط فرهنگی بعضی از ملل بر دیگر ملتها و اقوام دیگر وضعیتی را بهوجود آورد که گویی برخی از فرهنگها و آدابورسوم مورد نفوذ و هجوم عناصر فرهنگهای دیگر واقع میشود و میرود تا فرهنگ اصیل بومی یک ملت را دچار نقصان و بیهویتی کند. نکته دیگری که در زمینه استفاده از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بسیار مهم می باشد نحوه اجرا و سیاست گذاری کشورها در زمینه استفاده از توان سرمایه گذاری خارجی می باشد و باید توجه داشت که شرکت های بزرگ و چندملیتی به همان اندازه که می توانند در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور مؤثر واقع شوند به همان اندازه نیز می توانند به اقتصاد، سیاست و فرهنگ یک کشور آسیب وارد کنند و این مورد بخصوص در زمینه هایی نظیر گردشگری بین المللی و تأثیر آن بر روی فرهنگ کشور مقصد بسیار آشکارتر می باشد.

تجربه جهانی در ارتباط با مسأله جذب گردشگر نشان میدهد مناطق یا کشورهایی که فاقد امکانات سلامتی، بهداشتی و حمایتی از مسافران هستند، کمتر از مناطق یا کشورهایی که دارای چنین امکاناتی هستند، گردشگر جذب میکنند. علاوه برآن، موضوعاتی مانند «پاسپورت واکسن» در محافل گردشگری مطرح شد و اجرای آن نیز در دست بررسی است.بیتردید ایران بهعنوان یکی از کشورهایی که تا به امروز از قطار پرسرعت واکسیناسیون بازمانده است، نخواهد توانست تا در آینده نزدیک، اعتماد گردشگران خارجی را برانگیزد. در کشورهایی که صنعت بیمه رشد یافته است، امروزه انواع پوشش مفید و مختلف برای مسافران میتوان نام برد. برای مثال میتوان باغ فدرال پازانین را نام برد که یکی از غنیترین مجموعه جنگلهای فرانسه به حساب میآید و نیز پارکهای منطقهای طبیعی که در همه مناطق فرانسه پراکنده شدهاند. بسیاری از مجسمه های معروف او را می توانید در باغ هایی که در اطراف موزه قرار دارند هم بیابید.

اگر اطراف دریاچه قدم بزنید این سوال ممکن است برایتان پیش بیاید که چرا این رودخانه دو رنگ است؟ اگر قرار است زمینه توسعه صنعت گردشگری در کشور گسترش پیدا کند، ابتدا لازم است گردشگری را با ایرانگردی آغاز کنیم. اکنون که مردم درتلاش برای اتخاذ فناوری های پیشرفته برای همگام شدن با توسعه اجتماعی هستند، اینترنت به یکی ازفناوری های پیشرفته مورد استفاده برای انتقال اطلاعات تبدیل شده و در همه جا انتشار پیدا کرده است. ظرفیت جابجایی مسافر در فرودگاه امام خمینی ۵/۶ میلیون تن برآورد می شود و فرودگاه آتاتورک بیش از ۶۱ میلیون مسافر را در سال ۲۰۱۱ جابجا کرده است و این رقم برای فرودگاه دوبی بیش از ۷۸ میلیون مسافر بوده است. صندوقهای سرمایهگذار از صدها میلیون تا چندین میلیارد دلار در پروژههای گردشگری سرمایهگذاری میکنند. باید گفت پایه حقوق در این کشور 27 هزار دلار و بالاترین نرخ حقوق نیز 40 هزار دلار یا حتی بیشتر خواهد بود. کشور ايران بهرغم اينکه در رديف ۱۰ کشور اول دنيا از نظر برخورداری از جاذبههای گردشگری قرار دارد، از نظر جذب توريسم و گردشگر، نهتنها در بين کشورهای دنيا، بلکه در بين کشورهای خاورميانه نیز جايگاه شايسته و مطلوبی ندارد.توسعه گردشگری در ایران نیازمند توجه به مولفههایی است که در پیشبرد این هدف موثر هستند.

لذا مرحله قبل از ارایه خدمات و در حقیقت بخش نرم افزاری کار اعم از ارتباط با توریست درفضای آنلاین ، معرفی پکیج های تور مسافرتی باتکنیک های اراِیه شده وفروش این خدمات به توریست ،توسط فراگیران این دوره انجام شده وبه همین لحاظ درسود حاصل ازاین خدمات آنها راسهیم می نماید.که البته به دلیل ارزی بودن درآمد ( دلار ویورو )درآمد نسبتا بالا وقابل قبولی است. حمایتهای مالی و تسهیلاتی در این خصوص از سوی دولت در نظر گرفته شده بود؛ اما این تسهیلات یا بهقدری ناچیز بود که گرهی از مشکلات فعالان گردشگری باز نمیکرد یا آنان را نگران بازپرداختهای سنگین میساخت؛ البته بسیاری از وعدهها نیز در این خصوص عملی نشد و همین امر موجب بیکاری فعالان گردشگری اعم از راهنمایان، آژانسهای مسافرتی، تورگردانان و مشاغل وابسته شد و هتلها، رستورانها و حتی مراکز فروش سوغات و صنایع دستی را به تعطیلی کشاند.۳. ضمن اینکه در هر زمان ازشبانه روز حتی در نیمه شب هم قابل انجام است که البته دلیل آن اختلاف ساعت شبانه روز درنقاط مختلف دنیاست. تأخیر در زمان پروازها و خرابی هواپیماها تقریباً در تمامی فرودگاههای کشور روزانه به وقوع میپیوندد.

بیگمان این جمله حرف تازهای نیست و سالها است که در گوشه کنار، بین مسئولان و دولتمردان و عوامل دستاندرکار در امر گردشگری مطرح میشود. این امر نقش قابلتوجهی در ایجاد تصویر ذهنی مثبت و در نهایت جذب گردشگر خواهد داشت. زیرا جذب گردشگر، جذب ثروت و جذب ثروت، ایجاد اشتغال را بهدنبال دارد. هر گردشگر حق دارد به اطلاعات حقوقی، امنیتی و قضایی مربوط به خود در کشور محل سفر خود دسترسی داشته باشد. بنابراین ارتباط بهتر در زمینه گردشگری منتج به جذب گردشگر بیشتر خواهد شد و توسعه گردشگری با آموزش بخش خصوصی و بسترسازی اجتماعی و اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.لغو ویزای دوطرفه بین کشورها یکی از مهمترین اموری است که زمینه جذب گردشگران را تسهیل میکند و هماکنون کشورهای ترکیه، ارمنستان و عراق در همسایگی ایران، در قراردادی دوجانبه ویزای خود را با ایران لغو کردهاند.گردشگری در ایران، میتواند یکی از زیباترین، هیجانانگیزترین و در عین حال در دسترسترین رویدادی باشد که میتوان آن را با کمترین هزینه برپا کرد و بیشترین درآمد را از طریق آن به دست آورد. البته گرمای هوا مترادف با حضور جمعیت عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی نیز هست؛ مردمی که از نقاط مختلف به اینجا میآیند تا بیشترین لذت را از جاذبههای این جزیره زیبا و دوستداشتنی ببرند.

مجموعه سؤالاتی نظیر اینها امروزه سبب شده است چارچوب فرهنگی کشور، اعتقادات مذهبی و قوانین منبعث از آنها، روابط و برخوردهای فرهنگی بین ملتها بهوجود آورد و این مراودات را در چارچوب و ضوابط خاصی برنامهریزی کند و به تبع آن گردشگری نیز که یکی از مقولات اساسی آن، بُعد فرهنگی است، خواهناخواه از این محدودیتها متأثر میشود و چگونگی ورود و سیروسفر در کشور را مشروط میکند. بر اساس مقررات سازمان میراث فرهنگى، صنایعدستى و گردشگرى بیمه کردن تمامی مسافران شرکت کننده در تور الزامی می باشد بنابراین از بیمه بودن خود هنگام ثبت نام اطلاع حاصل نموده و از آژانس ثبت نام کننده بخواهید که در قرارداد به آن اشاره نماید .

معروفترین جاذبههای طبیعت زمستان در جهان کدام هستند؟ نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ توسط پوریا محمدی پیوند بهروزرسانی شده است.امروزه صنعت گردشگری، بزرگترين و متنوع ترين صنعت در جهان به حساب میآيد. بنابراین یکی از زمینههایی که سبب رونق گردشگری در ایران و بهخصوص جذب گردشگران خارجی میشود، بسترسازی برای زمینههای یاد شده است.عکس از وبسایت Wikipediaشیوع ویروس کرونا در جهان، موضوع حائز اهمیت دیگری را نیز برای گردشگران بهوجود آورده و آن چگونگی وضعیت پاندمی در مقصد مدنظر است؛ بهگونهای که کشورهای توسعهیافته با دستهبندی مقاصد کشوری، شهروندان خود را از سفر به برخی کشورها باز میدارند. الگوی تغذیه از دیگر مسائلی است که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد و علاوه بر آن عدم دسترسی به مراکز بهداشتی و پزشکی مناسب و در دسترس نبودن داروهای لازم از جمله دیگر مشکلاتی است که در سر راه گردشگر قرار دارد. شاید این جمله باید از حالت گفتار خارج شده و شکل عملی به خود بگیرد و بهصورت اجرایی پیاده شود تا بتوان بهطور ملموس آن را در جامعه دید و از نتایج آن بهره برد.در دولت یازدهم و دوازدهم، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای بهرهگیری از توجه بیشتر، در قالب سازمانیافتهتری بنام وزارتخانه قرار گرفت و تلاشهایی در راستای بهبود و اثر بخشی این صنعت مهم انجام شد.

ابتدا باید مردمان کشور خود را نسبت به امکانات و تواناییهای بالقوه و بالفعل گردشگری و مناطق دیدنی، مناظر و جاذبههای تاریخی، طبیعی و فرهنگی ایران آشنا کرد تا در پرتو این شناخت و آشنایی بیشتر بتوان برنامهریزی بهینهای را در زمینه گسترش امر گردشگری و ورود گردشگران به سایت atours کشور انجام داد. برای کشوری مانند ایران که ظرفیتها و جاذبههای مختلف طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی فراوانی دارد، بهترین پیشنهاد قرار گرفتن این امکانات در اختیار اقتصاد کشور میباشد و برای کشوری که در پی یافتن راههای دسترسی به توسعه پایدار اقتصادی است چه موهبتی از این بالاتر که این امکانات بالقوه را به ظرفیتهایی تولید درآمد ارزی تبدیل نماید. یکی از مواردی که سبب جذب گردشگر و توسعه گردشگری در کشور میشود، آموزش نحوه صحیح برخورد کسانی است که در اقامتگاههای گردشگری فعالیت میکنند.واضح است که گردشگرانی که برای اقامت و استراحت به جایی میروند، در صورت برخورد صحیح، رضایت بهتری خواهند داشت و آن اقامتگاه را به دیگران نیز پیشنهاد میدهند و همین سبب رونق کار میشود.

، فرودگاه، مسائل پزشکی و بیمهای گرفته تا عوامل روبنایی از قبیل سرگرم شدن در محیط شهرها، بهرهگیری کامل از اوقات فراغت در شبوروز و همچنین چگونگی رفتار و برخورد مردم را شامل میشود. اگر ما بخش خصوصی را مردم ایران تلقی کنیم، باید زمینه را برای آموزش علاقهمندان به وارد شدن به این فضا فراهم آوریم. اگر چه کتب مختلفی در حوزه گردشگری در ایران به رشته تحریر در آمدهاند اما کتابهایی که اصالتا از بطن و زیر مایههای فرهنگ کشور به موضوعات منطقهای پرداخته باشند، کم و بسیار قلیل هستند. شاعران و نويسندگان به سوی سرزمین های اسلامی رفتند و جغرافيا، فرهنگ و تمدن آن روزگار را در سفرنامه هایشان به تصویر کشیدند.

چرا که بخش اجرای خدمات تور اعم از صدور ویزا، صدور بلیط ، رزروهتل ، گشت و احیانا سایر خدمات ، کاری تخصصی و نیازمند به سرمایه گذاری است و در توان شرکت های تور اپراتور دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشد. در نهایت، هزینه خرید تور مسافرتی را با اطلاعات یکی از کارت های عضو شتاب پرداخت نموده و بلافاصله بلیط سفر و واچر در اختیار مسافر قرار خواهد گرفت. گروهی از بیمارانی که تصمیم دارند با استفاده از توافق نامه های خرید بین المللی از طرف سازمان های بهداشتی به خارج از کشور اعزام شوند. یافتهها نشان میدهد که بخش گردشگری به ازای هر دلار درآمد اضافه، اشتغال بیشتری نسبت به سایر بخشها ایجاد میکند.

پایین بودن سطح اطلاعات و آگاهی مردم در زمینه مسائل گردشگری: نگاهی به سطح اطلاعات و میزان آشنایی مردم با جاذبهها و مسائل گردشگری کشور بهوضوح حاکی از این نکته است که امروزه در جامعه ما اطلاعات علمی و واقعی، حتی برای برجستهترین کارشناسان در مورد توان بالقوه موجود گردشگری کشور مخدوش و ناکافی است. نگاهی به سطح اطلاعات و میزان آشنایی مردم با جاذبهها و مسائل گردشگری کشور به وضوح نشان میدهد که امروزه در جامعه ما اطلاعات علمی و واقعی، حتی برای برجستهترین کارشناسان در مورد توان بالقوه موجود گردشگری کشور ناکافی است. عکس از وبسایت ویسگونتاسیسات، تجهیزات و تسهیلات موردنظر برای گردشگران را نباید تنها در هتل خوب یا پذیرایی مناسب در مهمانسراها خلاصه کرد؛ زیرا این مقوله کلیه امور جامعه از قبیل عوامل زیربنایی نظیر جاده، آب، برق، امکانات ارتباطی (مخابرات)، فرودگاه و از مسائل پزشکی و بیمهای گرفته تا عوامل روبنایی از قبیل سرگرمی در محیط شهرها، بهرهگیری کامل از اوقات فراغت در شبوروز و همچنین چگونگی رفتار و برخورد مردم را شامل میشود.تجربه جهانی در ارتباط با مسئله جذب گردشگر نشان میدهد که مناطق یا کشورهایی که فاقد امکانات سلامتی، بهداشتی، بیمه و امکانات حمایتی از مسافران هستند، کمتر از مناطق یا کشورهایی که دارای چنین امکاناتی هستند، گردشگر جذب میکنند.