تصویب آیین نامه داخلی شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع دستی

تصویب آیین نامه داخلی شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع دستی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تشریح جزئیات مصوبات هشتصد و نود و هفتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب آیین نامه داخلی شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، حجت ا،لام والمسلمين عبدالحسين خسروبانه گفت: در اين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دو تصميم به تصويب رسيد و گزارش مهمي ارائه شد، مصوبه اول. بر اساس فهرست شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع دستی، نخبگان و وارثان تمدن و شاخص های مشخص برای رتبه و چینش هنرمندان این رشته تهیه شد.

وی همچنین با بیان اینکه مصوبه دیگری نیز در این شورا وجود دارد که تشکیل شورای مرکز اشتغال دانشگاه فرهنگیان است، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه اعضای حقیقی و حقوقی شورای مرکز اشتغال دانشگاه فرهنگیان تعیین و تدریس می شود. کارکنان دانشگاه فرهنگیان بر اساس فرآیندهای مشخص شده در این انجمن تعیین خواهند شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارائه گزارش تفصیلی وزیر آموزش و پرورش از اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خبر داد.

وی بیان کرد: پس از ارائه این گزارش، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آن بحث و تبادل نظر ،د و مقرر شد تا دو ماه آینده نقشه راه این سند برای نهایی شدن به شورای عالی ارائه شود. تصویب.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، هشتاد و نود و هفتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی و با حضور رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. قوه قضاییه و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی.

تصویب آیین نامه داخلی شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع دستی

تصویب آیین نامه داخلی شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع دستی

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1402120805492/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C