بازیگری که در جشنواره فیلم فجر و یک کشف درگذشت

حسام محمودی در جشنواره فیلم فجر، سقوط متفاوت از برج آزادی، اکران جه، «آه سارد»، تظاهرات حمایت از فلسطین در جشنواره فیلم ساندنس، اجرای سپند امیرسلیم،، مجموعه نامه های ،یسی شهرستان ها، ارائه آثار برتر ادبیات نمایشی، دعوت از رسانه ها به جشنواره موسیقی فجر، برخی پیش بینی ها در مورد سفر در ایام سال، رکورد دومین کشور پربازدید جهان و کشف مقبره گمشده بود. اخبار آ،ین روز دی ماه

منبع: https://www.isna.ir/news/1402103021565/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%81