4 کشته، 7 مورد کشف، 2 مورد بازگشت به سینما

اتفاقی که این هفته افتاد: درگذشت 4 هنرمند، خبر مهران غفوریان، بیژن بنفسه خواه و سروش صحت، حضور جه، سه فیلم ایر،، بازنگری فیلم «هاوایی»، بازگشت گ،ار به تلویزیون، پخش جدیدترین ها. سریال شهرام عبدلی، نظرات جبلی و معاون نظارت و نظارت ساترا، مجوز شفیعی کدکنی، معرفی نامزدهای جایزه ابوالحسن نجفی و بهترین آثار ادبیات نمایشی ایران، بازگشت مجید تعظمی به سینما، همکاری ،اظری و شجریان، آ،ین وضعیت ثبت نام حج و غرامت منا و مسجد الحرام، لغو مصوبه مجلس، آ،ین اساسنامه قرآن ربوده شده از ایران، واکنش به انتقال منشور کوروش به بیت المقدس و برخی اکتشافات تاریخی در ایران و 6 کشور دیگر.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402102920427/%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7