کشف شواهدی از دوران مختلف اسلامی در گردنه کامزارین

کشف شواهدی از دوران مختلف اسلامی در گردنه کامزارین

اسنا/اصفهان رئیس کاوش باستان شناسی کریدور کامزارین با بیان اینکه شواهد معماری و آثار منقول دوره های مختلف دوران اسلامی در محل اجرای این پروژه به دست آمده است، گفت: کاوش در کریدور کامزارین تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت. پس از آن، در صورت ،وم، تمدید برنامه ریزی خواهد شد.

علی شجاعی اصفه، در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در محل این پروژه و در تمامی ترانشه هایی که ایجاد شد، آثار معماری از دوران مختلف وجود دارد و تاکنون شواهد معماری و آثار انتقال یافته در این محوطه مطابق انتظار است. اعصار و در اعصار مختلف اسلامی به دست آمده است.

رئیس کاوش باستان شناسی در کریدور کامزارین با بیان اینکه شواهد کشف شده در این راهرو همان گونه که منابع مکتوب انتظار می رود امکان دستیابی به داده های ارزشمندی را در این منطقه از شهر اصفهان ثابت می کند، افزود: این موضوع مست،م بررسی و بررسی جدی است. رسمیت باستان شناسی در این منطقه ظاهر نمی شود تا این ارزش های نهفته آشکار شود و به رکن فرهنگی و اقتصادی شهر اصفهان تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: همه می د،م که روند اداری دارای پیچیدگی هایی است، اما خوشبختانه با توقف پروژه احداث کریدور کامزرین و ورود سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان و نگاه جدید حاکم بر این سازمان، اکتشاف انجام شد. در این مرحله خوب پیش رفت

شجاعی با بیان اینکه این طرح با حمایت سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان در کریدور کامزارین اجرا می شود، درباره آثار جدید و ناشناخته کشف شده توضیح داد: مطالعات آثار شهری در محدوده شهر اصفهان. شهر اصفهان به ویژه در منطقه سبزی میدان یا میدان قدیمی که هسته شهر را تشکیل می دهد اصفهان به درستی یا شاید انجام نشده است و به همین دلیل هر کاری که کشف شود جزو اولین ها محسوب می شود.

یکی از اعضای هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان ادامه داد: در پروژه های باستان شناسی تعیین کاربری و قدمت اشیا زمان زیادی می برد و تنها می توان حدس و گمان زد. حتی مطالعات عمیق ممکن است به نتایج قطعی منجر نشود. این تردید در ماهیت باستان شناسی است.

وی با اشاره به اینکه آثاری از اعماق مختلف و حتی از زیر رسوبات کشف شده است، افزود: این نتایج جهت گیری روشنی را برای مطالعات بیشتر در سایر نقاط شهر می دهد. امیدواریم موضوع آثار شهری نه به صورت داست،، بلکه به ،وان یک موضوع جدی در شهر اصفهان پیگیری شود و همه از نتایج آن بهره مند شوند.

شجاعی در خصوص انواع آثار کشف شده در محل کاوش باستان شناسی گردنه قمرزرین خاطرنشان کرد: بیشتر آثار کشف شده و آثاری که اخیراً خبرساز شده، سفالی است. علاوه بر سفال، شواهدی از شیشه و داده هایی از فعالیت های صنعتی وجود دارد.

ناظر کاوش های باستان شناسی کریدور کامزارین در پاسخ به این سوال که آیا عملیات باستان شناسی در این کریدور پس از فروردین ماه ادامه خواهد داشت یا خیر، توضیح داد: کاوش ها بر اساس مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت. پس از آن، در صورت ،وم، برنامه ریزی برای تمدید. در دو هفته باقیمانده جمع بندی و نظر خود را در مورد ادامه یا توقف این طرح به پژوهشگاه اعلام می کنیم.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه برخی نگرش درستی نسبت به مطالعات باستان شناسی ندارند و معتقدند این کاوش ها برای کشف گنج، سکه یا تدفین انجام می شود و این نظر منجر به ت،یب و ت،یب آثار باست، و تاریخی مصر شده است، گفت: کشور کرد ما: با سیاست اتخاذ شده در این پروژه، محل کاوش را باز گذاشتیم و سعی کردیم به همه مردم اجازه دهیم تا از نزدیک با روند کاوش آشنا شوند و اطلاعات مهم باستان شناسان، نحوه ثبت و ضبط آثار و نیز به آنها معرفی شوند. چگونگی کار. همچنین کارگاه هایی برای آشنایی کودکان با حوزه اکتشاف و باستان شناسی برگزار می شود. با این حال، این سیاست ها آغازی برای مردم برای بهبود فکری در مورد میراث فرهنگی است.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1403011607289/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86