چند کشته، تعلیق عمره، همدردی هنرمندان با کرمان

مرگ 6 هنرمند، واکنش جمعی هنرمندان و اهالی فرهنگ در پی حادثه تروریستی ،ان، سری جدید برنامه «هفت» و ،وج کیانوش عیاری، پخش اسکار مهران مدیری، مجری تلویزیون ملیکا شریفی نیا، کنسرت جدید کیوان ،ت، از سرگیری یک رویداد موسیقایی پس از 4 سال، تعلیق پروازهای عمره و شرایط پیش ثبت نام حج تمتع، انتشار قیمت توریست و بی،ه حضور گردشگران خارجی در ایران، کشف جدید در تخت جمشید و تقاضای ترمیم فوری، لغو روادید چند کشور برای ایر،ان و کشف شمشیر و گوشواره چند صد ساله یا منتخب یکی از اخبار فرهنگی و هنری این هفته بود.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101510267/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86