مرگ یک بازیگر، خواننده و بسیاری از فیلم ها

مرگ یک بازیگر، خواننده و بسیاری از فیلم ها

پایان جشنواره فجر 1402، اخبار نمایشگاه رسانه های ایران، واکنش ضرغامی درباره بازگشت الواح هخامنشی به ایران، قصد ازب،تان برای لغو روادید ایر،ان، اخبار حج، آ،ین واکنش ها به قاچاق فیلم « شب» «داخلی، دیوار»، درگذشت پردیس افکاری و ،تمند خلیف، اعلام محل برگزاری نمایشگاه کتاب 1403، پخش سریال با محوریت انتخابات و… از جمله اخبار این هفته فرهنگی هنری بود. ایسنا

منبع: https://www.isna.ir/news/1402120402183/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85