قبرستان های ایرانی در داغستان روسیه

قبرستان های ایرانی در داغستان روسیه

یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی در پژوهش خود از ،یب گورستان های ایر، در جمهوری داغستان روسیه صحبت کرد.

به گزارش ایسنا. مرتضی رضوانفر – عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی وی در این باره نوشت: در جمهوری داغستان روسیه گورستان های متعددی با نام ایر،ان در شهرهای خاسیورت، قزلار، ماخاچ کالا و غیره وجود دارد. این گورستان متعلق به صدها هزار ایر، است که در نیمه دوم قرن نوزدهم به دلیل مشکلات اقتصادی در ایران و روسیه به قفقاز ج،ی (گرجستان، ارمنستان، آذربایجان) و قفقاز شمالی (داغستان، چچن، اوستیا) کوچ ،د. نیاز به نیروی کار. و…) مهاجرت کرد.

بر اساس این تحقیق، بسیاری از سنگ قبرها مربوط به مناطق آذربایج، ایران است و با وجود مشکلات معیشتی در ایران و ظلم و ستم برخی حاکمان، بیشتر سنگ‌ها بر واژه‌هایی مانند ایر،، نام شهر، نام شهر تاکید دارند. روستا و همچنین استفاده از نماد شیر و خورشید در کنار شمشیر ذوالفقار (پرچم آن دوره تاریخی).

قبرستان های ایر، در داغستان روسیه

گورستان ایر،ان، شهر ماخاچ کالا، داغستان مرکزی، روسیه

مقبره شهر ماخاچ‌کلا مرکز جمهوری داغستان از جمله مکان‌هایی است که بسیار دست‌نخورده باقی مانده و دارای سنگ‌هایی است که نام شهرهای تبریز، اردبیل، سراب، خامنه، خلخال و زنجان را نیز بر خود دارد. مانند همدان، قزوین و ،انشاه.

ریدوان نفر در این تحقیق به این نکته اشاره می کند که بسیاری از نوادگان مهاجران پس از رهایی از رژیم شوروی با روستاهای آنها در ایران تماس گرفتند و اقوام خود را پیدا ،د.

قبرستان های ایر، در داغستان روسیه

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1402122316696/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87