شغلی که هنوز یکی نیست!

در آستانه روز جه، راهنمای توریستی، تثبیت جایگاه رسمی این حرفه و به رسمیت شناختن راهنمایان تور با وضع قو،ن رسمی از جمله بیمه، یکی از خواسته های اصلی راهنمایان گردشگری است. ا،امی که بیش از دو دهه است در طول اجرای آن مورد تاکید قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، برگزاری گردهمایی راهنمایان گردشگری ایر، پس از چهار سال وقفه بهانه ای است برای یادآوری برخی مشکلات و ا،امات راهنمایان گردشگری، حرفه ای که هنوز به رسمیت شناخته نشده و در سال های اخیر به دلیل رکود گردشگری است. ، با ،وج متخصصان خود با چالش جدی مواجه است.

مینا علیزاده نایب رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان گیلان وی با تحلیل مشکلات راهنمایان تور گفت: گام اول این است که مشکلات را در چند سطح بیرونی خارج از اثربخشی قو،ن داخلی، ملی و است، تفکیک کرده و برای هر سطح راه حل های جداگانه ای اندیشیده شود. مهمترین خواسته های راهنمایان تورهای ایر، بر هیچ، پوشیده نیست و به طور کلی عبارتند از: امنیت شغلی، بیمه راهنماها، یافتن راه حل برای مشکل راهنمایان تور که از کشور خارج می شوند، در نظر گرفتن شرایط کاری، توجه به با استفاده از فرصت برای بیان مطالبات خود: حذف سفرهای باقیمانده به دلیل کووید-19 برای بهبود شرایط راهنمایان و معرفی ایران به ،وان یک مقصد گردشگری امن در منطقه و جهان.

این راهنمای گردشگری ادامه می دهد: طبق اولین گزارش منتشر شده (گردشگری سازمان ملل) در سال 2024، گردشگری بین المللی به سطح قبل از همه گیری کووید-19 نزدیک می شود. برگزاری پانزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری ایران به ،وان رویدادی جه، و به ،وان رویدادی مهم، پس از چهار سال وقفه، فرصت من،ی برای تثبیت و معرفی کار راهنمایان (به ،وان نیازسنجی و تدوین برنامه عملیاتی) است. پیش نیازهای راه اندازی و معرفی حرفه راهنمایی) اما شاید فرصت خوبی باشد تا راهنمایان سراسر کشور پس از تاب آوری در برابر بحران های سال های اخیر گرد هم آیند، امیدی برای ادامه و هم افزایی و تعامل باشد. برای گام های بعدی راهنمایان گردشگری، به ،وان یکی از حلقه های کلیدی در زنجیره ارزش گردشگری، که از این رو حائز اهمیت است.

وی با تحلیل شرایط پیش روی ایرانگردی و مشکلات راهنمایان تور نیز گفت: شاید بهتر باشد این موضوع به صورت جداگانه و در سطوح مختلف بررسی شود. زیرا ممکن است برخی از شرایطی که گردشگری ایران با آن مواجه است منحصر به ایران نباشد، مانند تقاضای انباشته سفر به دلیل شیوع کووید 19، مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره، اما بخشی که مختص ایران است، در علاوه بر عوامل ذکر شده، ممکن است تحت تأثیر وضعیت کشور از نوامبر 2018 قرار گیرد.

نایب رئیس انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری استان گیلان ادامه داد: فشارسنج سازمان گردشگری سازمان ملل متحد در پایان سال 2023 عوامل زیر را برای رشد فوق العاده گردشگری در خاورمیانه شناسایی کرد که می توان از آنها نیز استفاده کرد. الگویی برای حل مشکلات پیش روی گردشگری ایران: تسهیل صدور روادید، توسعه مقاصد جدید، سرمایه گذاری در پروژه های جدید مرتبط با گردشگری و برگزاری رویدادهای بزرگ.

رزا مصطفوی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان آذربایجان غربی وی همچنین با اشاره به برگزاری پانزدهمین گردهمایی راهنمایان جهانگردی ایران به ،وان یک رویداد تجاری با هدف تثبیت و معرفی حرفه راهنمایی گفت: با توجه به اینکه هدف از برگزاری این گردهمایی ها گرامیداشت روز جه، راهنمایان بوده است، قطعا اقدام موثری است. به رسمیت شناختن و ارتقای جایگاه این حرفه. از این رو، از سرگیری و برگزاری این رویداد پس از چهار سال وقفه، برای برقراری و همبستگی و یقینا شروعی جدید برای دریافت مطالبات فعالیت این صنف بسیار ارزشمند و مهم است.

وی با تحلیل شرایط پیش روی ایرانگردی و مشکلات پیش روی راهنمایان گفت: این موضوع به دلیل آسیب پذیری صنعت گردشگری به ویژه در ایران به دلیل سیاسی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر، با توجه به وسعت ایران و پراکندگی جاذبه های آن، باید برای معرفی همه استان ها به ویژه استان های مرزی تدابیری اندیشید. زیرا دروازه های ورود گردشگران به کشور هستند اما از تاثیر رشد اقتصادی و بالاتر از همه از استخدام راهنمایان در استان ها بهره چند، نمی برند.

این راهنمای تور همچنین مهمترین خواسته راهنمایان گردشگری ایر، را برای تثبیت جایگاه رسمی این حرفه و شناخت آن با حمایت و وضع قو،ن رسمی از جمله بیمه راهنمایان برشمرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری استان آذربایجان غربی همچنان برنامه ریزی آژانس های گردشگری برای جذب گردشگر به کشور را ادامه می دهد که موجب احیای این صنعت و مهمتر از آن فعالیت راهنمایان تور و برخورد قاطع با غیرمجازها می شود. تورها، از جمله تورهای بدون مجوز و مهمتر از آن، تورهای بدون راهنما. او دارنده کارت راهنما را از دیگر ا،اماتی برشمرد که ا،ر راهنماها از آنها خواسته اند.

از سال 1990 به پیشنهاد رئیس وقت فدراسیون جه، راهنمایان، 21 فوریه به ،وان روز جه، راهنمایان جهانگردی انتخاب و در تقویم گنجانده شده است. این روز هر ساله در روز دوم مارس طبق تقویم جه، توسط گردهمایی راهنمایان گردشگری ایران گرامی داشته می شود. پانزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری امسال 7 بهمن ماه برگزار می شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112316093/%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA