شب آبادان و خرمشهر فردا در تهران

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی و، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برگزاری سلسله شب های گردشگری در تهران و شب اروند به ،وان اولین رویداد خبر داد.

به گزارش ایسنا، سید مصطفی فاطمی فیروزآبادی گفت: برگزاری شب های گردشگری در واقع یک رویداد تعاملی است که اعضای متخصص خانواده بزرگ صنعت گردشگری کشور را در قالب ارائه توانمندی ها، ظرفیت ها، چالش های صنعت گردشگری کشور گرد هم می آورد. گردشگری و به نوعی تقویت ارتباط بین بخش خصوصی و ،تی به صورت متقابل.

وی افزود: اولین نشست شب های گردشگری با موضوع ارائه فرصت های گردشگری منطقه آزاد اروند شامل شهرهای آبادان و ،مشهر می پردازد تا بر اساس این رویداد اروند به ،وان یک فرصت جدید گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. کشور و توانمندی های این منطقه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

فاطمی ادامه داد: برنامه شب های گردشگری با هدف برگزاری نشست های B2B آژانس های مسافرتی شهرهای مقصد با محوریت تورهای داخلی در تهران و البرز برگزار می شود. میراث ناملموس، موسیقی محلی، غذاهای سنتی و صنایع دستی شهرها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در اولین برنامه شب گردشگری که با همکاری انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، انجمن صنفی راهنمایان جهانگردی و شهرهای مقصد برگزار می شود، شهرهای آبادان و ،مشهر جزء منطقه آزاد اروند هستند. معرفی شود. متولی اصلی برنامه بعدی منطقه آزاد اروند است و توانمندی های طبیعت گردی، گردشگری شهری، دفاع مقدس، خوراک شناسی و گردشگری دریایی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر توسعه ملی گردشگری گفت: مخاطبان این برنامه آژانس های مسافرتی، تورگردانان داخلی و راهنمایان گردشگری هستند که در زمینه غذا، طبیعت گردی و گردشگری فعالیت می کنند.انواع گردشگری موضوعی. در کنار این رویداد، علاوه بر اجرای زنده صنایع دستی، جلسات B2B با آژانس های مسافرتی مقصد نیز با پیشنهادات ویژه برگزار می شود.

فاطمی با تاکید بر اینکه سلسله نشست های شب گردشگری به صورت ماهانه ادامه خواهد داشت، یادآور شد: معرفی شهرها از زبان شخصیت ها و مسئولان شهرست،، ارائه محورها و برنامه های سفر توسط دفاتر مسافرتی و گردشگری. خدمات و همچنین معرفی قابلیت های گردشگری و اقامتی توسط نمایندگان. این منطقه در کنار اجرای موسیقی محله و برنامه های جانبی، رویکرد کلی این رویداد خواهد بود.

شب گردشگری اروند (با معرفی آبادان و ،مشهر) یکشنبه 19 آذرماه از ساعت 16 الی 21 در موزه فرش تهران برگزار می شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402100906106/%D8%B4%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86