راز مرگ لورکا – ایسنا

رمان جدید علیرضا حسن زاده، مردم شناس و داستان نویس با ،وان «کتاب ممنوعه عشق؛ راز مرگ شاعر کولی فدریکو گارسیا لورکا» منتشر شد.

به گزارش ایسنا، در مقدمه این کتاب آمده است: این رمان زندگی و مرگ دو شاعر ایر، و اسپ،ایی «فدیکو گارسیا لورکا» و «رادباز قلعه ای» را روایت می کند. این رمان درباره غول های اسپ،ا و ایران است و زندگی و مرگ اسرارآمیز این دو شاعر را در مجموعه ای از حوادث جادویی به تصویر می کشد.

رمان «کتاب ممنوعه عشق» که روابط کشورهایی چون ایران، اسپ،ا، ایتالیا و بلغارستان را به تصویر می کشد، از بهشت ​​جهان، گرانادا می گوید.

در مقدمه بعدی این رمان می خو،م: «مشهورترین شاعر کولی جهان فدریکو گارسیا لورکا است. مرگ این شاعر کولی برای مردم جهان راز بود. «کتاب عشق ممنوع» راز مرگ او را از زبان کولی ها بازگو می کند.

رمان «کتاب ممنوعه عشق» در دی ماه 1402 توسط انتشارات روزنه منتشر شد.

پیش از علیرضا حسن زاده رمان های پری کشی و تراژدی ،یت منتشر شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101107676/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7