برای سفر به ترکیه، مرزهای غیر از مرز تجاری باید تعویض شود

برای سفر به ترکیه، مرزهای غیر از مرز تجاری باید تعویض شود

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از مسافران زمینی ،یه خواست به دلیل ازدحام در بازرگان، گذرگاه ،وجی دیگری را جایگزین کرده و از بنادر «چارک» و «آفتاب» در ج، ایران استفاده نکنند.

به گزارش ایسنا. مصطفی فاطمی – دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر مهندس بازرگان با اشاره به ازدحام در مرزها از تورهای مسافرتی خواست اقدامات لازم را انجام دهند و از مرزهای جایگزین برای جابجایی مسافران به ،یه استفاده کنند.

وی با اشاره به تعطیلی بنادر «چارک» و «آفتاب» به دلیل شرایط جوی، بر ،وم اطلاع رس، لازم به مسافران برای عدم تردد از این دو بندر تاکید کرد.

الفاطمی همچنین گفت: بر ممنوعیت استفاده از کشتی های بدون مجوز باید تاکید شود.

698 هشدار، بستن و توقف مؤسسات توریستی

یحیی نقی زاده محجوب – مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وی همچنین به آمار بازرسی های صورت گرفته در بازه زم، 3 اسفند 1402 تا 2 فروردین 1303 اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار سامانه جامع نظارت و اطلاعات تاسیسات گردشگری، 4 هزار و 735 بازدید بازرسی از گردشگر انجام شده است. امکانات این تسهیلات شامل اخطار و هشدار بود و تعداد آنها به 698 مورد تعطیلی، تعلیق و کمبود و 258 مورد تشویقی رسید.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری همچنین بر ارائه گزارش بازدیدهای نظارتی از اماکن گردشگری و خدمات بهداشتی و درم، و رسیدگی به شکایات تاکید کرد.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1403010200754/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF