یک مینی سریال و کشف جدید

یک مینی سریال و کشف جدید

آغاز نمایشگاه رسانه های ایران، برگزاری مراسم اراده ملی فیلم فجر، آ،ین آمار فروش این فیلم، اعلام برندگان کانون مدیران تولید فیلم ایران در فجر، آ،ین واکنش به قاچاق فیلم «شب، داخل، دیوار»، حکم مریم سعادت در یک رویداد نمایشی، سریال کوتاه جدید، معرفی برندگان «فرسینما» در جشنواره فیلم فجر و نامزدهای «داستان و شعر انقلاب» حضور انسیا ،علی در نمایشگاه تجسمی فجر، تمدید مهلت بازدید از نمایشگاه های فجر، پاسخ ضرغامی به بازگشت الواح هخامنشی به ایران، کشف جدید و انتخاب مدیر اجرایی موزه ملی اخبار فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مورخ 29 بهمن ماه بود.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112921066/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%81