یک مرگ و یک خروج جدید

مرگ یک شاعر، صدور آ،ین پروانه های غیر سینمایی، اکران فیلم جدید، موفقیت ۲ ،میشن ایر، در هند، آمار فروش سینماها و ۴ سالن، اجرای نمایش های تئاتر در ایام فاطمیه عصر، علت درگذشت «متیو پری»، اعلام کنسرت های آتی، تعطیلی موزه های بنیاد… مصطفیفان و برنامه مجالس عزاداری فاطمیه در تهران از جمله خبرهای 4 آذر بود.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402092618224/%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF