یک مرگ و دو کشف

یک مرگ و دو کشف

درگذشت افضل ضرغامی خواننده، آغاز جشن ع، سال، حکم ایران در داوری جشنواره تئاتر روسیه، تمدید زمان برگزاری نمایشگاه رسانه، تحصن برای تغییر غیر اسامی ،ی، اختتامیه جشنواره کتابخو، رضوی، نمایشگاه نقاشی های بیژن نعمتی شریف، محل برگزاری نمایشگاه کتاب 1403، انتشار فراخوان بخش موسیقی مجسمه حافظ، مشکل لغو نمایش گروه روسی ویزای ایر،ان و دو کشف تاریخی از اخبار 30 بهمن.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402113021837/%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%81