کشف اسکلت مرموز یک نوجوان!

باستان شناسان بقایای 2000 ساله یک نوجوان را در تالاب کشف ،د، اما جمجمه او در کنار ،ت گم شده بود.

به گزارش ایسنا، باستان شناسان بقایای ،ت هایی را در تالاب واقع در بریت،ا کشف ،د که قدمت آن به 2000 تا 2500 سال پیش بازمی گردد.

«لایو ساینس» نوشت که این کشف زم، رخ داد که پلیس گزارشی مبنی بر کشف استخوان های انسان در تالاب روستایی واقع در ایرلند شمالی دریافت کرد.

به گفته پلیس، در جریان تحقیقات اولیه مشخص نشد که آیا بقایای آن قدیمی بوده یا متعلق به فردی است که به تازگی فوت کرده است.

بر این اساس، پس از انجام آزمایش‌های دقیق مشخص شد که استخوان‌های کشف‌شده در واقع بقایای یک جسد به اصطلاح تالاب هستند که به لطف سطح کم ا،یژن و خاک مرطوب، عموماً به طرز چشمگیری سالم می‌مانند. دانشمندان پزشکی قانونی تشخیص داده اند که ،تی که استخوان های آن در سراسر تالاب پراکنده شده است در واقع ،ت نوجو، است که بین 13 تا 17 سالگی مرده است.

اگرچه بیشتر استخوان‌های او بازیابی شده‌اند، اما جمجمه ،ت هنوز مفقود است و محققان مطمئن نیستند که آیا قبل یا بعد از مرگش از بدن او خارج شده است.

در طول چند قرن گذشته، بیش از 1000 جسد مردابی متعلق به دوره عصر حجر تا عصر مدرن در اروپا کشف شده است. بر اساس مطالعه ای که نتایج آن در سال 2023 منتشر شد، در حالی که برخی از اجساد مرداب مانند “مرد تولوند” در دانمارک دست نخورده باقی ماندند، برخی دیگر قرب،ان انس، هستند، برخی دیگر احتمالاً بقایای جنایتکاران اعدام شده یا حتی بقایای افرادی هستند که به ،وان قرب، درگذشت. نتیجه: آنها به طور تصادفی مانند غرق شدن جان خود را از دست دادند. با این حال، چگونگی مرگ این نوجوان ایرلندی مشخص نیست.

به لطف بدن سالم موجود در باتلاق، محققان توانستند تکه هایی از پوست، ناخن دست، ناخن پا و یک کلیه را پیدا کنند.

محققان از تاریخ‌گذاری رادیوکربن برای تاریخ‌گذاری ،ت تازه کشف‌شده استفاده ،د، و با توجه به اینکه این اولین بار است که تاریخ‌گذاری رادیوکربن بر روی تنها جسم باتلاقی یافت شده در ایرلند شمالی استفاده می‌شود، این یک یافته باستان‌شناسی واقعا منحصر به فرد برای ایرلند شمالی است.

مقامات در نظر دارند بقایای آن را برای تحقیقات بیشتر و تعیین علت مرگ به موزه ملی ایرلند شمالی منتقل کنند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111410462/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86