ویدئو/نمایشگاه گردشگری تهران با طعم سفرهای نوروزی

ویدئو/نمایشگاه گردشگری تهران با طعم سفرهای نوروزی

ویدئو/نمایشگاه گردشگری تهران با طعم سفرهای نوروزی

هفدهمین نمایشگاه گردشگری تهران در آستانه پروازهای نوروزی با حضور رئیس و دبیرکل سازمان گردشگری سازمان ملل راه اندازی شد. درهای این نمایشگاه از ساعت 8 صبح باز و ساعت 16 بسته می شود. در این نمایشگاه که تا پایان روز پنجشنبه (26 بهمن ماه) ادامه دارد، گروه های آیینی و موسیقی سنتی از فرمانداری های مختلف با پنج اجرا همه روزه علاوه بر غرفه های مرتبط با گردشگری و صنایع دستی منطقه در محل نمایشگاه حضور خواهند داشت. چادرهای بادیه نشین شهرستان ها و فعالیت های زیادی در فضای باز این نمایشگاه ها فعال است.

خبرنگاران: سمیه حسن قانون، سمیه ایم،ان / تصویربرداری: یزدان قرب، / تدوین: امین نصرالله

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112618510/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C