نمایش جدید و موزه های رایگان

اعلام نامزدهای بخش سودای سیمرغ فیلم فجر، رکوردداران نامزدی سیمرغ، تجلیل از 3 هنرمند پیش،وت جشنواره موسیقی فجر، شبکه های سیما و رادیو، راوی راهپیمایی 22 بهمن، رایگان بازدید از موزه ها در 22 بهمن، اکران جدید، افتتاحیه نمایشگاه کتاب هند با حضور ایران. و ترافیک سنگین قشم و گیلان و کمبود جا در بوشهر از اخبار فرهنگی هنری 21 بهمن بود.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112115493/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86