مرگ 6 هنرمند و حاشیه برای جمشید هاشم پور

آنچه در فرهنگ و هنر گذشت: درگذشت 6 هنرمند، تکذیب مرگ جمشید هاشم پور، چندین مجوز برای تولید آثار غیر سینمایی، اکران «وضعیت مهدی» در بیروت، ستاره ای برای اصغر فرهادی، دلیل درگذشت «میتو پری» و اعلام بهترین فیلم سال، قضاوت مسعود درباره فروتن، بهرام ابراهیمی و آشا محرابی، توضیحات ارشاد درباره کتاب شفیعی کدکنی، تعداد آثار ارسالی به تجسم فجر. جشنواره، تلفیقی از سند دیپلماتیک هنری کامل کشور، مستند حسین محجوبی و نمایش مستند علی اکبر صادقی، کنسرت های علیرضا قرب،، میلاد درخش، و امیر دارابی. تامین حنجره راغب، به تعویق انداختن اعزام زائران ایر، به عمره، کشف گنج گمشده در خانه و قایق تدفین. روی تپه.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402100100001/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B6-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1