ضرغامی: درهای ایران به روی میلیون ها ایرانی باز خواهد شد

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: قرار است درها به روی ایر،ان باز باشد تا میلیون ها ایر، سالم و راحت وارد کشور شوند.

به گزارش ایسنا، عزت الله ضرغامی صبح امروز – چهارشنبه 29 دی ماه 1402 – در حاشیه جلسه هیات ،ت از رئیس قوه قضائیه از مواضع بازگشایی درهای کشور به روی ورود ایر،ان خارج از کشور تشکر کرد و گفت: : متأسفانه به دلیل سوءتفاهمات فراوان، ورود ایر، ها در سال های اخیر با مشکلاتی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه علیرغم اینکه سامانه خوبی برای این منظور طراحی شده است، افزود: ایر،ان خارج از کشور می توانند به این سامانه دسترسی پیدا کنند، اعلام کنند و به ایران بیایند، اما برخی سوءتفاهم ها و رفتارهایی که می تواند بسیار رایج باشد باعث ضرر ایر، ها می شود. اعتماد آنها حق دارند به کشورشان بیایند.

ضرغامی با تاکید بر اینکه ابتدا باید درها به روی ایر، ها باز شود، گفت: متأسفانه هر وقت این بحث پیش می آید، مثلاً یک نفر مصاحبه می کند و می گوید: خوب، می خواهید در را به روی همه ایر، ها باز کنید که بیایند. و این یا آن بازیگر بیاید؟ موضوع را در پایین ترین سطح مطرح می کنند. متأسفانه، تصمیمات عمده کشور به تعاملات مورد به مورد خاصی بستگی دارد که در میان اعراب جایی ندارد.

وی در ادامه بیان کرد: پس برخی از خود می پرسند اگر یک بازیگر معروف به کشور بیاید چه اتفاقی می افتد؟ هیچ اتفاقی نمی افتد اصلاً هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. قرار است دروازه ها باز باشد تا میلیون ها ایر، بتوانند به راحتی و با خیال راحت وارد کشور شوند. در کمیته گردشگری هم مصوبات خوبی داشتیم که انشالله بتو،م به این حق و این خواسته همه ایر،ان خارج از کشور پاسخ مثبت بدهیم و برای گردشگری کشورمان که باید رونق بگیرد اقدامات موثری انجام دهیم.

ادامه بده…

منبع: https://www.isna.ir/news/1402102014388/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF