از شجریان و سروش صحت تا کشفی 4000 ساله

فروش بیش از یک میلیارد دلاری به سینمای ایران، اولین تصویر بیژن بنفسه خواه در سروش صحت، بازگشت «جهان آرا» با مجری جدید، معرفی برندگان جوایز تلویزیونی امی، تصویر بدن از کریم مجتهدی، فراخوان «کتاب دانشجویی سال»، معرفی برگزیدگان آثار برتر ادبیات نمایشی ایران، همکاری مجدد همایون شجریان با ،اظریس، حواشی پوستر جشنواره تئاتر فجر و «قند ایر،»، ت،یب دو خانه تاریخی ،ان، واکنش به انتقال منشور کوروش به بیت المقدس، کشف دیوار 4 هزار ساله در ،ستان و رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی دفاع مقدس اخبار فرهنگی هنری در 5 آذرماه بود. .

منبع: https://www.isna.ir/news/1402102619104/%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%81%DB%8C-%DB%B4%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87