از اکران ۷ فیلم تا سرنوشت «پایتخت»

از اکران ۷ فیلم تا سرنوشت «پایتخت»

اعلام دور بعدی نمایشگاه های رسانه ای ایران، جستجوی گنج در آتشکده ساس،، پایان نمایشگاه رسانه، مشارکت ایران و تاجی،تان برای ثبت جه، دو جشنواره و یک ساز، اعلام قیمت ها و شرایط نهایی ثبت نام در کاروان های حج، بررسی ماجرای دیوارهای اطراف تئاتر شهر، از پخش 7 فیلم در نوروز 1403 خبر داد و آ،ین موضع گیری در مبارزه با قاچاق کتاب از اخبار فرهنگی 11 اسفند بود.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402120201647/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA