کشفی جدید در یکی از سکونتگاه های پیش از تاریخ ایران

باستان شناسان پس از بررسی مقدماتی محوطه ای با قدمت تقریبی 5000 ساله در استان سیستان بلو،تان، “چوردک” را یکی از محوطه های مهم شبکه تولید و تجارت ظروف ک،یتی هزاره سوم پیش از میلاد معرفی ،د.

به گزارش ایسنا، اولین فصل کاوش های باستان شناسی در منطقه «چگردک» شاه هاشم جلگه شهرستان دلگان به ،وان یکی از مهم ترین مراکز استقرار پیش از تاریخ در منطقه بلو،تان ایران با نظارت محمد حیدری و مرتضی گرگی. محوطه شگردک در استان سیستان بلو،تان در سال 1385 در فهرست میراث ملی قرار گرفت.

محمد حیدری – رئیس شورای باستان شناسی چگردک – وی در خصوص موقعیت و اهمیت این منطقه گفت: این منطقه در ج، شرقی هامون جازموریان قرار دارد و فاصله آن بین مرکز شهرستان دلگان تا مرکز استان سیستان و بلو،تان به صورت مستقیم حدود 50 و 350 کیلومتر است. ، به ترتیب. محوطه شیردک شامل یک تپه اصلی، دو گورستان A و B و کوره‌های سفال‌سازی است که طبق شواهد موجود از اواسط هزاره چهارم تا اوایل هزاره دوم پیش از میلاد س،ت داشته‌اند.

در گزارش باستان شناس، که پس از کاوش در این منطقه گفته شد که «چوردک» در اوایل دهه 1380 به دلیل فعالیت حفاران غیرمجاز در منطقه فرهنگی جازموریان شناسایی شد.

حیدری درباره کاوش های باستان شناسی که در این منطقه انجام شده است، گفت: پس از حضور تیم باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان بلو،تان، فعالیت های سازم، و امدادی حدود دو دهه در چوردک ادامه یافت که روند کاوش های غیرمجاز در منطقه را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

باستان شناسان همچنین اولین فصل کاوش را در گورستان ب چوردک با هدف نجات و ثبت ،مت های باقی مانده از گورستان و آشنایی با سنت های تدفین اوا، هزاره چهارم تا اوایل هزاره دوم پیش از میلاد و به منظور بررسی شواهد انجام دادند. تخصص، پیچیدگی و طبقات اجتماعی در سال 1402 آغاز شد

کشفی جدید در یکی از س،تگاه های پیش از تاریخ ایران

از دیگر اه، این برنامه مید،، شناخت نقش بخشهای غربی دره بمپور در شبکه تولید و تجارت اشیاء سنگی در عصر مفرغ و نیز ارزیابی تغییرات ناشی از تغییر مواد فرهنگی بمپور است. دوره های پنجم و ششم در این منطقه.

مرتضی گرگی، دیگر رئیس کمیته باستان شناسی این محوطه نیز درباره شواهد به دست آمده در این کاوش ها گفت: بررسی سیستماتیک محوطه و بررسی داده های سطحی آشفته قبرهای ت،یب شده توسط حفاران غیرمجاز، ابزاری برای به دست آوردن آن بود. اه، تحقیق بر اساس این شواهد می تو،م او Ch،rdek را به ،وان یکی از مکان های مهم در شبکه تولید و تجارت ظروف ک،یتی در هزاره سوم قبل از میلاد (حدود 5000 سال پیش) پیشنهاد کرد.

این باستان شناس می افزاید: شواهد متعدد از کارگاه های تولید سفال در منطقه، کشف ابزار کار و سنگ های نیمه کاره و وجود معادن سنگ مرمر و ک،یت در منطقه می تواند کمک زیادی به درک جنبه های تخصصی در این منطقه کند. میدان بخش‌های شرقی حوضه جازموریان.

گرگی گفت: کشف مواد فرهنگی موسوم به بلخی و مراوی در چوگردک ممکن است منجر به درک بهتر ماهیت تعاملات فرهنگی با آسیای مرکزی شود که پیش از این در گورستان خوراب دره بمپور شواهدی از آن شناسایی شده بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111108564/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86