تاریخ تهران عوض شده! -ایسنا

باستان شناسان با بررسی مید، تپه قمی آباد در شهرستان ری در ج، تهران، اکتشافات جدیدی را اعلام ،د که قدمت آن به ده ها هزار سال س،ت انسان در دشت تهران و شاید بیش از 40 هزار سال پیش و شاید حتی به زم، نزدیک می رسد. 80000 سال پیش .

به گزارش ایسنا، این کشف جدید توسط باستان شناسان در روستای قمی آباد به دست آمده است. جایی که یکی از تپه های باست، آن با مجوز اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ت،یب شد و انتشار این خبر انگیزه تعدادی از باستان شناسان را برای بازدید از این زمین فراهم کرد. اگرچه اثری از این تپه که نام مشخصی ندارد و اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نیز وضعیت تاریخی آن را تکذیب کرده است، باقی نمانده است، اما باستان شناسان با بررسی محوطه و تپه باقی مانده به کشفیات جدیدی دست یافته اند که می گوید تاریخچه تهران در حال حرکت است

مرتضی حصاری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری که از روستای قمی آباد دیدن کرده، به تازگی از کشفیات جدید مربوط به دوره «پارینه سنگی» در ج، تهران خبر داده است.

وی در تشریح این یافته ها گفت: در بازدید هفته گذشته از تپه اصلی قمی آباد واقع در ج، روستای قمی آباد شهرستان ری، ابزارهای سنگی مربوط به دوره پارینه سنگی را مشاهده کردیم که برای این منظور از فریدون بیگ،ی، باستان شناس و رئیس گروه پارینه سنگی جویا شدیم. موزه ملی ایران بازدید مید، از محوطه قمی آباد.

این باستان شناس ادامه می دهد: در این بازدید اکتشافات به دست آمده توسط این کارشناس سنگ تایید شد که اتفاق بزرگی را برای تاریخ استان تهران رقم زد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، فریدون بیگ،ی، رئیس گروه پارینه سنگی موزه ملی ایران وی همچنین در بازدید از روستای قمی آباد و تپه باست، باقی مانده در آن گفت: پیش از این اطلاعات بسیار کمی از دوران پارینه سنگی در استان تهران داشتیم که به تعدادی اکتشافات منحصر به فرد از این دوره محدود می شد. در تپه های طبیعی قمی آباد با پراکندگی بسیار وسیعی از اشیا سنگی مواجه هستیم.

رئیس گروه پارینه سنگی موزه ملی ایران گفت: در بازدید اخیر نمونه هایی از سنگ مادر، مصنوعات سنگ مادر و سایر قطعات مربوط به تراش و تولید ابزار سنگی را در سطح تپه های قمی آباد مشاهده کردیم.

وی افزود: سطح این تپه ها رسوبی پوشیده از قطعات سنگ چخماق، سنگ های آذرین و سایر سنگ های تراش است که محل تراش سنگ و ابزار سنگی در دوران پارینه سنگی متوسط ​​بوده است.

بیگ،ی گفت: بر اساس این یافته های جدید، تاریخچه س،ت انسان در تهران به ده ها هزار سال و به بیش از 40 هزار سال و شاید حتی 80 هزار سال قبل باز می گردد. بقایای استخوان های انسان از این دوره که در چندین غار یافت شده نشان می دهد که نئاندرتال ها در دوره پارینه سنگی میانه در بخش هایی از ایران زندگی می کرده اند. البته برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر باید در آنجا تحقیقات بیشتری انجام دهیم.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402110402642/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF