به روز رسانی از مجید تعظمی، پروانه معصومی و تخریب دیوانه کننده

تمرکز و، ارشاد بر تصحیح «هاوایی» همزمان با اکران، اختتامیه عمار و بزرگداشت پروانه معصومی، پیش فروش بلیت تئاتر فجر از پنجشنبه، معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره «هماغاز»، اظهارات جبلی در حق پخش مسابقات فوتبال و بازگشت سلبریتی ها در آستانه انتخابات بازگشت پس از 10 سال مجید تزمامی به سینما، رونمایی از پوستر شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، برخی کشفیات تاریخی در حاشیه رودخانه بشار، سکه های کمیاب در یونان، ،ت 9000 ساله در برزیل و ویر، های مفتضحانه در مصر از جمله رویدادهای فرهنگی هنری خبری 27 دسامبر بود.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402102719955/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2